Actueel
Nu Gelezen
Klomp Groepsvervoer zet personeel verder onder druk
0

Klomp Groepsvervoer zet personeel verder onder druk

door André Kager2 maart 2016
Een werkgever die zijn eigen personeel misbruikt, onderdrukt en afperst door op deze wijze voor het blok te stellen is een minderwaardige werkgever.
Zo laf zijn de leidinggevenden in het management van Klomp Groepsvervoer. Zo laf dat zij haar eigen medewerkers verantwoordelijk maakt voor een naderend faillisement. Werkgelegenheid of faillisement zo wordt de werknemers als voldongen feit gepresenteerd. Laf, minderwaardig en inhumaan mismanagement.

Jaren van mismanagement gaan vooraf aan het verzenden van een e-mail aan het personeel van Klomp Groep B.V. wat een nieuw dieptepunt in de historie van deze taxi onderneming uit Ede is. Het is eigenlijk misselijkmakend dat een directie vanwege het eigen falen haar personeel, dat het dagelijks taxiwerk zoals leerlingenvervoer uitvoert, mede verantwoordelijk maakt middels twee voldongen keuzes in een door de directie van Klomp Groepsvervoer geschreven e-mail aan het personeel.

Nadat Klomp Groepsvervoer overal in het land gunningen binnenhaalde voor het verzorgen van leerlingenvervoer en daardoor megalomaan groeide konden de problemen gezien het serviceniveau en de klantgerichtheid van de onderneming niet uitblijven. Veel te laag inschrijven en vervolgens allerlei randvoorwaarden welke de grondslag zijn van correcte dienstverlening zoals gemeentes mogen verwachten niet nakomen zorgen ervoor dat problemen op een gegeven moment onbeheersbaar worden. Veel lager in kunnen schrijven doordat je slim denkt te zijn in je personeelsbeleid door het aantrekken van Wajongers die je goedkoop geleverd krijgt vanuit het UWV keert zich uiteindelijk tegen je organisatie. Door het aannemen van Wajongers vanuit de UWV kaartenbak werd Klomp Groepsvervoer feitelijk door de belastingbetaler gesubsidieerd doordat Wajong personeel kan worden ingezet met behoud van uitkering mits er zicht is op een bepaalde contractperiode met een minimumduur. Een godspe hoewel het volgens de wet is toegestaan zou je het eigenlijk moeten zien als misbruik van bestaande regelgeving en valse concurrentie aangezien je de mensen die je vanuit de Wajong “in dienst” neemt eigenlijk geen echt perspectief biedt. Je doel was tenslotte om ze na de betreffende minimum contractperiode waarschijnlijk weer te lozen. Je zou het overigens ook slim ondernemerschap kunnen noemen en daar is zeker ook iets voor te zeggen. Ik persoonlijk ga voor de optie dat Klomp Groepsvervoer de mensen uit de Wajong kaartenbak ook echt perspectief op lange termijn zou hebben geboden maar dat is een illusie.

Nu stelt Klomp Groepsvervoer haar medewerkers die in een strijd verwikkeld zijn met hun eigen werkgever die de CAO niet nakomt voor 2 opties die als een voldongen feit gepresenteerd worden middels onderstaande e-mail. Je moet maar durven:

  • Werkgelegenhoud, behoudt van baan
  • Faillisement van Klomp Groepsvervoer

Persoonlijk vind ik het bijzonder onfatsoenlijk om het op deze manier bij het uitvoerend personeel neer te leggen. Het personeel dat zich iedere dag hard inzet om vele leerlingen door het hele land met recht op leerlingenvervoer naar hun school locatie te brengen. Personeel nota bene dat eerder al eens enkele maanden doorgewerkt heeft toen loonbetalingen fors achter liepen. Personeel dat ondanks loonachterstand het werk niet neerlegde ook al was het onder protest. Personeel dat zo loyaal bleek naar de eindgebruikers die zij vervoerden. Maar hoe verwacht het management van Klomp Groepsvervoer nu in vredesnaam zoveel loyaliteit van ditzelfde personeel?

Wie denkt het management van Klomp Groepsvervoer wel niet dat ze zijn? Zoveel loyaliteit vragen van het personeel?! Het is bijna onbeschoft. kent loyaliteit grenzen?

Aanleiding tot het versturen van onderstaande e-mail is een rechtelijke uitspraak welke recentelijk gedaan is. De uitkomst van de gerechtelijke uitspraak betekent dat Klomp Groepsvervoer met terugwerkende kracht haar personeel moet betalen voor gemaakte uren voor vervoer naar het eerste adres en vanaf het laatste adres. Dat betekent een forse na betaling welke Klomp Groepsvervoer verplicht wordt te doen aan het eigen personeel maar vooralsnog weigert uit te voeren. Feitelijk komt de uitspraak van de rechter overigens eenvoudigweg neer het naleven van de CAO voor de taxi branche. Dit laatste heeft Klomp Groep al langere tijd erg veel moeite mee. Kennelijk verwacht men veel loyaliteit van het eigen personeel maar als het op loyaliteit naar het personeel komt vanuit de organisatie dan geeft Klomp Groep niet thuis.

Beste medewerker,

Iedereen is deze week geïnformeerd over de opstelling van Klomp Groepsvervoer B.V. met betrekking tot de uitspraak van het Hof inzake het hoger beroep in kort geding.

Samengevat: Klomp Groepsvervoer B.V. kan niet aan de voorlopige beslissing voldoen om woonwerk-tijd als arbeidstijd uit te betalen, niet over de afgelopen periode noch in de nabije toekomst. Vanaf deze week hebben wij de oplossing gezien in de uitspraak van het Hof om geen toestemming meer te geven om het voertuig mee naar huis te nemen.

Klomp Groepsvervoer wil via deze mail uw mening vragen over de toekomst van uzelf, uw collega’s en die van het bedrijf.

De ondernemingsraad heeft samen met de directie het standpunt gekozen dat behoud van de werkgelegenheid de hoogste prioriteit heeft. We wachten de uitspraak van de bodemprocedure af. Een paar argumenten spelen hierbij een rol. Namelijk dat het nu verliezen van werk voor een grote meerderheid van de medewerkers zomaar niet opgelost zal worden. De geclaimde achterstallige betaling komt niet dichterbij met faillissement. De WW-uitkering is beduidend lager dan het huidige salaris. Medewerkers verliezen hun dagelijkse, leuke en uitdagende werkzaamheden. En belangrijk is nog dat het toekomst perspectief door het herstelplan positief is. Het kan als iedereen er vol voor gaat.

Er zijn twee opties:

1. Klomp Groepsvervoer B.V. wordt gedwongen tot faillissement door het FNV. De werkgelegenheid voor u en uw collega’s gaat verloren. De kans op een baan bij een opvolgend vervoersbedrijf is klein. U krijgt de geclaimde woonwerk-vergoeding naar alle waarschijnlijkheid niet van het UWV voordat er een definitieve uitspraak ligt uit de bodemprocedure die de claim toewijst. Uitspraak kan uiteraard ook leiden tot een afwijzing. De kans dat uw inkomen daalt voor langere tijd is zeer groot.
2. Klomp doet er alles aan om de werkgelegenheid te behouden en we vormen samen een eenheid die faillissement voorkomt. Klomp is in gesprek met de
Ondernemingsraad om een deel van de aandelen van Klomp Groepsvervoer in handen te geven van de medewerkers. Zodat iedereen het zelfde belang voelt en daaruit handelt.

Wilt u via de reply op deze mail aangeven of uw voorkeur uitgaat naar:

optie 1 faillissement

Of

optie 2 behoud van werkgelegenheid

Uw mening kan mogelijk helpen om de gewenste optie voor u en uw collega’s dichterbij te brengen.

Met vriendelijke groet,

Directie Klomp Groepsvervoer Integrale brief aan personeel van directie Klomp Groepsvervoer

 

Wat is uw reactie?
Interessant
0%
Wat?
0%
Haat het
0%
Triest
0%
Proost!
0%
Blij
0%
Agressie
0%
Lachen
0%
Koffietijd
0%
Over De Auteur
André Kager
E-Commerce, Online en Internet specialist sinds begin 2003. Ruim 10 jaar ervaring als dienstverlener aan Bedrijven en Consumenten van klein MKB tot Multinationals. Passie voor Wordpress, SEO, Hosting, Online en Internet, E-Commerce en E-mail Marketing. Diensten gemakkelijker maken is king.
Reacties

Geef een Reactie

5 × vijf =