Actueel
Nu Gelezen
De werkelijkheid over de ontslagen bij Woonzorggroep Samen. Schuld van de gemeentes? Natuurlijk niet!
3

De werkelijkheid over de ontslagen bij Woonzorggroep Samen. Schuld van de gemeentes? Natuurlijk niet!

door André Kager6 oktober 2015
Opvallend dat in de Schager Courant het gemeentelijk beleid inzake WMO wordt genoemd in de artikelen. Zelfs de FNV woordvoerder wijst luidkeels met de vinger naar de gemeente Schagen. De oorsprong van deze ontslagen vindt haar basis echter ruim voordat enig gemeentelijk beleid inzake WMO bekend was.

Ik verbaas mij nogal over de in mijn ogen eenzijdige berichtgeving in de Schager Courant met betrekking tot thuiszorg en de de ontslagronde bij Woonzorgroep Samen. Van vandaag dinsdag 6-10-2015 en van afgelopen zaterdag 03-10-2015 en andere dagen en artikelen. In het artikel van vandaag lees ik opnieuw de suggestie dat ontslagen in de thuiszorg en huishoudelijke dienst bij Samen zouden zijn ontstaan door beleid van de gemeente. Dit is een valselijke voorstelling van de werkelijkheid en eigenlijk een pertinente leugen. Zoals de FNV en het bestuur van Samen het nu willen voorstellen zijn de ontslagen gevolg van gemeentelijk beleid, zo is het opgetekend in de Schager Courant. De werkelijkheid echter is vele malen wranger dan dat het gemeentelijk beleid zou zijn. Het is eerder schandalig beleid van Woonzorgroep Samen wat hier aan ten grondslag ligt in mijn optiek.

Op moment dat er voor het eerst sprake werd van deze grootschalige personeelsdump was er slechts sprake van mogelijke wijzigingen in de WMO vanuit de overheid. Over het hoe en wat met betrekking tot de WMO was op dat moment nog geen duidelijkheid. Terwijl er geen duidelijkheid was over de WMO vanuit de overheid en ook nog lang geen nieuw gemeentelijk beleid was werden toch al informatieavonden voor het personeel georganiseerd. Waarom die avonden georganiseerd werden?

Ongeveer twee jaar terug meende Samen dat het een goed idee was een thuiszorgorganisatie over te nemen dan wel mee te fuseren. Dit werd vervolgens gevolgd door aankondigingen van reorganisaties en ontslagrondes binnen de groep personeel waar het nu om gaat. Hier werden complete informatieavonden voor het personeel voor georganiseerd waarin de dump van een grote hoeveelheid personeel werd aangekondigd. Je zou denken je hebt een thuiszorgorganisatie die te kort werk heeft dan moet die reorganiseren en personeel uit de thuiszorgdienst ontslaan. Maar nee, de breinen achter de organisatie en UWV e.d. vonden het een goed idee dat ontslagen na overname/fusie zouden volgen binnen o.a. de huishoudelijke dienst van Samen. Hiervoor zijn diverse medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarin deze ontslagen volgend in 2016 zijn aangekondigd. De overname/fusie was voordat sprake was van het nieuwe beleid van gemeentes, wel was er sprake van wijzigingen in de WMO wetgeving. Van feitelijk nieuw gemeentelijk beleid was echter nog helemaal geen sprake en kan dus nu ook niet als reden worden opgevoerd. Daardoor vind ik het bijzonder merkwaardig dat dit desondanks als oorzaak wordt aangevoerd. Misschien voelt het fijner voor mensen die verantwoording dragen om te kunnen wijzen naar anderen. Ik mis de objectiviteit in de berichtgeving.

Het is na een aantal medewerkersbijeenkomsten en informatieavonden wel enige tijd stiller geweest met betrekking tot de huidige ontslagronde. Wij hebben ons wel eens afgevraagd hoe het ervoor zou staan en of het wellicht van de baan zou zijn. Dat bevreemde ons wel, eerst het personeel ongerust maken daarna grootse stilte wat zorgde voor grote vraagtekens en onduidelijkheid mede doordat in het interne netwerk van Woonzorgroep Samen nauwelijks iets te vinden was. Gevolgen hiervan ongerustheid en onduidelijkheid bij personeel over de baan en toekomst binnen Samen.

In het stuk van zaterdag 03-10-2015 in de Schager Courant werd geschreven dat er geen boosheid zou bestaan onder de medewerkers, eerder de zorg voor de mensen zou prevaleren. Laat me niet lachen. Het zou kunnen komen uit de mond van de communicatie medewerker/ster van Samen die recht praat wat krom is. Natuurlijk zijn mensen wel degelijk boos dat er ontslagen vallen. Misschien hadden deze mensen ook geïnterviewd kunnen worden, misschien iets meer geduld en iets meer diepgang dan simpelweg noteren dat de aanwezige medewerker niet boos was. Het voelt onrechtvaardig wanneer je werkgever een organisatie welke slecht draait overneemt of daarmee fuseert en vervolgens ontslagrondes aangekondigd worden. Daar kun je eigenlijk alleen maar met verbazing en ergernis naar luisteren. In de betreffende thuiszorgorganisatie gaat het slecht en dan volgen bij Magnushof bijvoorbeeld ontslagen in de huiskamerdienst. Begrijp jij die logica? Nou ik begrijp er in elk geval niets van het gaat volledig in tegen ieder gevoel van rechtvaardigheid en fatsoen. Dus wat doet iemand die slim is die gaat zelf weg en zorgt dat ze ander werk krijgt voor ze ontslagen wordt.

Om verder over de waslijst aan twijfelachtige fusies en overnames van Woonzorgroep Samen van de afgelopen jaren nog maar te zwijgen. Ik vraag me dan steeds af wat dat voor beleid is en waarom je steeds meent te moeten fuseren en organisaties over te nemen. Dan is thuiszorg kennelijk in en ga je daar ook maar mee samen om er vervolgens achter te komen dat dat toch niet zo goed liep. Maar, kijkt dan niemand naar de boeken voor zo’n overname/fusie. Of is het juist een gunstige manier om personeel af te laten vloeien?

Wat is uw reactie?
Interessant
33%
Meh...
0%
Wat?
0%
Triest
0%
Proost!
0%
Blij
0%
Agressie
33%
Lachen
0%
Koffietijd
0%
Gaap
33%
Over De Auteur
André Kager
E-Commerce, Online en Internet specialist sinds begin 2003. Ruim 10 jaar ervaring als dienstverlener aan Bedrijven en Consumenten van klein MKB tot Multinationals. Passie voor Wordpress, SEO, Hosting, Online en Internet, E-Commerce en E-mail Marketing. Diensten gemakkelijker maken is king.
3Reacties
 • René Meinema
  14 oktober 2015 op 16:04

  Het exacte tijdstip ben ik even kwijt maar volgens mij werden in 2012 brieven gestuurd naar werknemers die tegen of al over de 50 waren met de vraag of ze niet iets anders konden vinden omdat Samen van plan was de oudere werknemers te laten afvloeien. Toen daar behoorlijk commentaar op werd geleverd en zelfs werd aangegeven dat dat soort activiteiten niet werden toegestaan, werd op een andere, meer geniepige manier de actie ingezet. De oudere werknemers werden op de korrel genomen door de leidinggevenden die, ongetwijfeld in opdracht van de directie handelden. Iedere werknemer die ouder of gelijk was aan 50 jaar werd zo in de gaten gehouden dat het werk hen onmogelijk werd gemaakt. “Vloeien ze niet natuurlijk af dan zullen we ze moedwillig af laten vloeien” moet ongetwijfeld de gedachte daar achter zijn geweest. Laat de oudere werknemer niet haar werk doen zoals ze zich als 20 jarige heeft voorgenomen, namelijk ZORG verlenen zoals ZORG bedoeld is, en ze zullen vanzelf ziek worden waardoor we ze kunnen ontslaan.

  • 15 oktober 2015 op 21:54

   Ondertussen durft geen medewerker naar buiten te treden bang om als eerste geslachtofferd te worden. Onder druk van toekijkende leidinggevenden is het beter zwijgen dan spreken in verband met behoud van werk.

 • willeanne
  23 oktober 2015 op 22:48

  Heel treffend inderdaad, Andre! De ontslagen werden al aangekondigd voordat er thuiszorg was. Oeps, dus de bijeenkomsten werden stopgezet. Toen werd er enige maanden later toch thuiszorg aangetrokken binnen WZGS en gingen eerder genoemde bijeenkomsten gewoon weer verder waar ze gebleven waren. Men wist dat er bezuinigd zou gaan worden worden binnen de nieuwe WMO wet. Magnushof had haar werknemers moeten beschermen. Dat heeft ze met voorbedachte rade NIET gedaan.

Geef een Reactie

3 + tien =